Mänskliga rättigheter i praktiken

Mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet i Göteborgs Stad

bild på skärm utanför konferenslokal med texten "Fördjupningsutbildning Göteborgs Stad, Kommunikation Emerga"
Göteborgs Stad har upphandlat Emerga för kompetensutvecklingsinsatser i mänskliga rättigheter, normperspektiv och intersektionalitet under hösten 2017. Utbildningen syftar till att ge verktyg och metoder för ett normmedvetet och processinriktat arbetssätt, med utgångspunkt från deltagarnas befintliga uppdrag, egna erfarenheter och verksamhetsområden. Deltagarna kommer från flera olika förvaltningsområden och arbetar både inom kommunens förvaltningar och företag. Emerga erbjuder både introduktionsutbildning och fördjupningstillfällen samt individuell handledning till deltagarna mellan tillfällena.

Huvudsyftet med uppdraget är att utforma ett kompetensutvecklingspaket, som kan skapa en gemensam grund för arbetet med mänskliga rättigheter samt ge möjlighet till fördjupning. Inom ramen för uppdraget inkluderar Emerga även rådgivning för att ta fram en handlingsplan för hur de kompetenshöjande insatserna ska kunna bli bestående i verksamheten samt hur verksamheten fortsättningsvis kan arbeta rättighetsbaserat.