Mänskliga rättigheter i praktiken

Möt vår praktikant Carolin!

 

Carolin håller just nu på och tar en masterexamen i mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan i Stockholm. Hon har sedan tidigare en kandidat i statsvetenskap med inriktning genusvetenskap. Vid sidan av studierna har intresset för mänskliga rättigheter bland annat tagit sig uttryck genom ideellt engagemang i organisationer som Röda korsets ungdomsförbund, PeaceWorks, Kvinna till kvinna och Teskedsorden.

“Min önskan är att vara delaktig i arbetet för ett samhälle där varje människa har samma möjlighet att utvecklas och makten att själv forma sitt liv. Praktiken hos Emerga känns som en fantastisk möjlighet till nya insikter om hur vi på ett inspirerande och strategiskt sätt kan implementera rättighetsbaserat arbete i praktiken. Jag ser fram emot att få ökad inblick i hur kompetensutveckling, utvärdering och följeforskning kan bidra till ett samhälle som bättre lever upp till ansvaret att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna.”