Mänskliga rättigheter i praktiken

Nu lanserar vi Emergalab! En plattform för att stödja verksamheter att arbeta rättighetsbaserat.

Äntligen kan vi lansera Emergalab.se – en digital plattform för att stödja alla verksamheter att arbeta rättighetsbaserat. På Emergalab hittar ni korta filmer om olika rättigheter, föreläsningar, våra verktyg som t.ex. målgruppsanalys och tillgänglighetsanalys. Ni hittar quiz på olika teman som grund i mänskliga rättigheter, barns rättigheter, funktionsnedsättning, hbtq och så vidare. Där finns även APT-kit med diskussionsfrågor och gruppövningar och många olika fallbeskrivningar (case) och övningar. Emergalab utvecklas kontinuerligt utifrån kundernas önskemål och behov. Plattformen är utformad för kollegialt lärande inom och mellan verksamheter. Det finns även möjlighet att få handledning/coachning kring specifika frågor, dilemman, ärenden, beslut osv. från våra kompetenta medarbetare.