Mänskliga rättigheter i praktiken

Nytt forsknings- och utvecklingsprogram

I oktober 2019 inledde Emerga ett samarbete med Samordningsförbundet Älv och Kust inom Europeiska social fondens projekt Respondere. Syftet med Respondere är att få skapa nya metoder och arbetssätt för att få personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig studier eller arbete. Emerga ska under hela 2020 dels forska kring och synliggöra hur verksamheten arbetar med mänskliga rättigheter och dels stötta verksamheten att driva förändringsarbete med fokus på delaktighet och inkludering. Kontakta gärna Hanna Sköld för mer information hanna.skold@emerga.se