Mänskliga rättigheter i praktiken

Om oss

För oss är varje uppdrag en möjlighet att göra skillnad

Emerga Institute grundades 2006 och är idag Sveriges ledande institut för utbildning, utvärdering samt kartläggning av mänskliga rättigheter och dess implementering. Vi har vår spetskompetens inom frågor som rör mänskliga rättigheter, däribland icke-diskriminering, jämställdhet, tillgänglighet och mångfald. Vi anlitas för såväl internationella som nationella uppdrag vilket bidrar till vår unika kompetens och bredd.

Det som utmärker Emerga är att vi har djup och bred kunskap om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt i praktiken. Vi har gedigen erfarenhet av att arbeta med horisontella principer samt metodologisk kunskap och erfarenhet av utvärdering och utveckling vilket vi kan kombinera på det sätt som passar det aktuella uppdraget. Under de senaste 25 åren har konsulterna som idag är knutna till Emerga utbildat flera tusen tjänstepersoner inom offentlig sektor i mänskliga rättigheter. Vi har utbildat chefer och anställda inom kommuner, myndigheter och regioner. Emerga har bland annat utbildat och handlett samtliga chefer i Stockholm Stad samt Mölndals stad i mänskliga rättigheter, liksom hundratals chefer och politiker i Malmö Stad, en rad nyckelpersoner på Arbetsförmedlingen, och så vidare.

Vi vågar med all vår erfarenhet påstå att ingen kan mänskliga rättigheter i praktiken som vi.

Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.

Vi visar vägen.