Mänskliga rättigheter i praktiken

Pilotprojekt om metoder för rättighetsbaserat arbetssätt i Uppsala kommun

 

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun antog den 8 mars 2017 en kommunövergripande handlingsplan “Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering och rasism”. En del av kommunens systematiska inom området arbete handlar om att införa ett rättighetsbaserat arbetssätt i olika verksamheter i kommunen. Det ska göras gradvis i kommunen och processen startas med ett pilotprojekt med 4-5 verksamheter. Det ska göras genom att pilotverksamheterna genomgår utbildningsinsatser och får processtöd under cirka 1 års tid, med start i dec 2017.

Handlingsplanen, som omfattar alla kommunens nämnder och bolag utgår från en struktur som innebär ett systematiskt arbete inom fyra målområden:
• Styrning, organisering och samordning
• Främja mänskliga rättigheter och motverka diskriminering
• Stöd till de som utsätts för diskriminering och rasism
• Motverka konflikt – kommunen motverkar hatbrott och erbjuder konflikthantering

Emerga arbetar inom ramen för uppdraget med kartläggning av det pågående arbetet inom olika verksamheter i kommunen för att kunna sätta ramarna för hela utvecklingsarbetet tillsammans med samtliga deltagare. Kompetensutvecklingen består i introduktionsutbildning, två fördjupningsutbildningar och processtöd/handledning mellan tillfällen. I slutet hålls ett lärande seminarium med alla deltagare. Vidare har Emerga också uppdraget att bedriva följeforskning parallellt och Emerga ska lämna efter sig metodstöd och en plattform för vidare arbete till Uppsala kommun. Uppdraget i sin helhet avslutas 2019.