Mänskliga rättigheter i praktiken

Praktikplats VT 2018

Är du i slutet av din utbildning och intresserad av mänskliga rättigheter?

Vi är ett konsultföretag som samlar spetskompetens inom området mänskliga rättigheter och använder utvärdering, utbildning och processtöd för att hjälpa offentlig förvaltning, företag och organisationer att implementera ett rättighetsbaserat arbetssätt i sin verksamhet.

• Du får möjlighet att genomföra både desk studies och intervjustudier
• Att arbeta med statistik
• Skriva rapporter och underlag på både svenska och engelska
• Arbeta med fokusgrupper
• Delta på de utbildningar vi anordnar
• Och mycket annat – beroende på aktuella uppdrag

Vi arbetar både med offentlig sektor, ideell sektor och privata företag och hjälper dem med att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken.
Det är viktigt att du behärskar både svenska och engelska språket, framför allt i skrift. Vi ser gärna en bredd av sökanden, tveka inte, sök!

Vi har haft praktikanter från en bredd av kandidat- och masterutbildningar: mänskliga rättigheter, statsvetenskap, offentlig förvaltning, humanekologi, sociologi, psykologi och så vidare. Skriv en kort text om vad du studerat och varför du vill arbeta med oss.

Du som praktikant får möjlighet till fortbildning och insikt i ämnet mänskliga rättigheter och direkt koppling till hur man i rollen som tjänsteperson är förpliktigad att arbeta med dessa och vad det innebär.

Praktikplatsen gäller vårterminen 2018. Mejla din ansökan till info@emerga.se, bifoga CV och personligt brev.
För frågor kontakta VD Lejla Mundzic, lejla.mundzic@emerga.se