Mänskliga rättigheter i praktiken

Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att öka

I mitten av mars släppte Bris sin årsrapport för 2017. Rapporten har sin utgångspunkt i Sveriges åtagande om varje barns rätt till hälsa enligt barnkonventionen och visar att den psykiska ohälsan bland barn fortsätter öka. För att bryta den negativa trenden behövs en rad förebyggande insatser inom områdena för skola, vård och omsorg.

Emerga erbjuder utbildning med fokus på barn och ungdomars psykiska hälsa. Utifrån ett rättighetsperspektiv utvecklar vi hur arbetet för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga kan stärkas. Utbildningens omfattning och kunskapsnivå anpassas efter er verksamhet. Ett exempel på ett sådant uppdrag är det vi gjorde för Härryda kommun vårvintern 2018, som ni kan läsa mer om här: https://www.emerga.se/utbildning-med-fokus-pa-barn-och-ungas-psykiska-halsa-harryda/ 

Emerga har bedrivit en egen studie i samarbete med Rädda Barnen, som rör ensamkommande barn och ungdomars första tid i Sverige, efter vilken vi släppte rapporten “Mellan flykt och framtid”. I denna finns mycket information om just ensamkommande barn och ungdomars psykiska ohälsa och vi erbjuder även utbildning med särskilt fokus på denna målgrupp.