Mänskliga rättigheter i praktiken

Ramavtal med EU:s byrå för mänskliga rättigheter (Fundamental rights agency)

Pressmeddelande 2014-10-08

 

Litet svenskt företag får prestigeuppdrag av EU

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har tecknat ett ramavtal med mänskliga rättighetskonsulterna Emerga. Myndigheten kartlägger hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut i samtliga EU-länder. Göteborgsbaserade Emerga har fått i uppdrag att under de kommande åren granska förhållandena i Sverige.

– Sverige har kommit en bit på vägen när det gäller jämställdhets- och mångfaldsarbetet, men det finns mycket kvar att göra. Vi hoppas att vi genom vårt uppdrag kommer att bidra till att få mänskliga rättigheter högre upp på den politiska agendan, säger Lejla Mundzic, vd för Emerga.

Enda samarbetet i Sverige
EU-myndigheten har beslutat att teckna ramavtal med Emerga, som enda aktör i Sverige. I övriga EU-länder samarbetar myndigheten med till exempel Nottinghams universitet i Storbritannien och Deutsches Institut für Menschenrechte i Tyskland.

– Det är en fantastisk bekräftelse på vårt arbete att Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter väljer Emerga. Våra styrkor är våra expertkunskaper, erfarenheter av offentliga sektorns arbete med mänskliga rättigheter samt vårt tidigare arbete med EU, Europarådet och UNDP säger Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga och tidigare ordförande för Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Flerårigt uppdrag
Emerga kommer under de närmaste åren att undersöka situationen för olika rättighetsfrågor i Sverige. Detta kommer i sin tur att rapporteras till EU:s institutioner, medlemsländer och kandidatländer. Arbetet kommer i första hand att genomföras genom utredningar, fältstudier och kartläggningar.

Emerga grundades av Lejla Mundzic under hösten 2006. Företaget har i dag åtta medarbetare. Med utbildning, utvärdering och processtöd hjälper Emerga offentlig sektor, företag och organisationer att stärka sitt arbete med mänskliga rättigheter. Bland uppdragsgivarna finns Sveriges Kommuner och Landsting, Skolverket och SCA.

För mer information, kontakta:
Lejla Mundzic, vd för Emerga, 0736-17 02 69, lejla.mundzic@emerga.se  

Om Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
EU-myndighet som arbetar med att samla in och analysera data om grundläggande rättigheter för EU:s organ, medlemsländer och kandidatländer. Läs mer på 
http://fra.europa.eu/en. 

 

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. www.emerga.se