Mänskliga rättigheter i praktiken

Rättighetsrapportering

Europeiska Unionens byrå för grundläggande rättigheter

Emerga Institute har som enda organisation i Sverige ett ramavtal med den europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency – FRA). FRA är EU-kommissionens egna byrå som bland annat har till uppdrag att samla in och analysera data gällande hur EU-länder uppfyller sina åtaganden inom grundläggande och mänskliga rättigheter. Byrån tillhandahåller data, analyser och ger sina rekommendationer till EU-organ, medlemsstater samt kandidatländer. FRA har ett nätverk av organisationer som samlar in data från EU:s medlemsstater, vilka består av multidisciplinära aktörer som är aktiva inom alla EU:s 28 medlemsländer, till exempel Nottinghams universitet, tyska institutet för mänskliga rättigheter och det danska institutet för mänskliga rättigheter. Läs mer på: http://fra.europa.eu/en/research/franet

Emergas ramavtal med FRA innebär att vi har till uppdrag att undersöka de svenska omständigheterna inom olika rättighetsområden. Detta sker genom skrivbords— och fältstudier, enkäter, intervjuer och andra sorters datainsamling. Läs mer om pågående projekt och resultat från tidigare projekt på FRA:s hemsida: http://fra.europa.eu/en/research/projects

Sedan 2014 har vi genomfört mer än 30 olika uppdrag för FRA inom en rad olika områden. Emerga är den enda aktörer i Sverige som sedan november 2015 rapporterar löpande direkt till EU-kommissionen om hur situationen för nyanlända i Sverige utvecklas över tid. Vi har även genomfört två omfattande studier för att utreda mottagandet av nyanlända under 2015 i Västra Götaland och Norrbotten.

För mer information om Emergas samarbete med EU:s byrå för grundläggande rättigheter, kontakta:

Senior Advisor, Elisabeth Abiri: elisabeth.abiri@emerga.se

Utredare, Sara Abiri: sara.abiri@emerga.se