Mänskliga rättigheter i praktiken

Ramavtal med Västra Götalandsregionen avseende utredning, analys och utvärdering inom regional utveckling

Emerga är en av några aktörer som Västra Götalandsregionen tecknat ramavtal med avseende utredning och analys inom regional utveckling samt utvärdering av regionala utvecklingsinsatser. Avtalet gäller i två år från och med hösten 2017, med möjlighet till förlängning upp till 24 månader.