Mänskliga rättigheter i praktiken

Sara Abiri

Sara kom till Emerga som forskningsassistent 2016 och är sedan 2017 anställd som konsult och projektledare. Sara är genusvetare och har en masterexamen i genusvetenskap med särskild inriktning på politik och organisation. Saras intresse för mänskliga rättigheter tog fart under hennes engagemang i asyl- och migrationsfrågor i ungdomen. Hon är operativt ansvarig för Emergas rättighetsrapportering till EU:s byrå för grundläggande rättigheter. Utöver det arbetar Sara även med utbildning och utvärdering.