Mänskliga rättigheter i praktiken

Studie om mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

Emerga har fått i uppdrag att lyfta fram goda exempel på hur ett arbete med mänskliga rättigheter kan bedrivas på lokal och regional nivå med ett fokus på effektiv styrning och ledning. Uppdraget innebär att vi undersöker exempel från hela världen som kan inspirera och ge lärdomar för hur kommuner, landsting och regioner i Sverige kan tydliggöra rättighetsarbetet. Uppdragsgivaren är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), som strävar efter att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på regional och kommunal nivå i Sverige. Emergas arbete kommer att utmynna i en rapport med utvalda exempel från omvärlden, med överförbara delar till ett svenskt perspektiv.