Mänskliga rättigheter i praktiken

Tillbaka i Nepal

För tillfället befinner sig Emergas senior advisor Elisabeth Abiri i Nepal och arbetar på uppdrag av UNDP med att ta fram en plan för att stärka landets MR-institutions kapacitet att genomföra sin strategiska plan.  I vintras var Elisabeth Abiri senast i Nepal men mycket av det arbete som gjordes då kring frågorna blev förståeligt nog liggande då den ödesdigra jordbävningen drabbade landet i slutet av april.

Nepals självständiga och oberoende MR-institution National Human Rights Commission (NHRC), bildades 2000 för att arbeta utifrån de s.k. Paris-principerna.  NHRC ska övervaka och utreda brott mot de mänskliga rättigheterna samt rekommendera regeringen ytterligare aktioner/sanktioner mot förövarna och kompensation till offren. NHRC till en de finansierad av Nepals regering men en stor del av deras aktiviteter finansieras av UNDP och andra internationella utvecklingpartners. Kommissionen står nu i begrepp att implementera dess strategisk plan för de kommande sex årens arbete. Elisabeths uppdrag handlar om att identifiera vilken kapacitet kommissionen har och kommer att behöva för att genomföra de kommande årens arbete. Under arbetet har Elisabeth arbetat i ett team bestående av två nepalesiska och två internationella experter. Teamet har arbetat nära NHRC men också genomfört en rad möten med MR-aktivister, polis- och säkerhetsstyrkor, NGOs, beslutsfattare mfl. Elisabeth har också gjort fältresor till Janakpur och Biratnagar.

Nepal är ett fantastiskt land inte minst genom sin storslagna natur och bergsmassiv, vad som däremot sällan når svensk media är de kontinuerliga kränkningar av mänskliga rättigheter som förekommer. De senaste månaderna har det varit dagliga stora demonstrationer i södra Nepal, och polis och militär har skjutit ihjäl 45 demonstranter under denna period. Ett steg på vägen för att landet ska öka respekten för de mänskliga rättigheterna är en fungerande MR-institution.