Mänskliga rättigheter i praktiken

Tillbakablick: 2018

Det börjar bli dags att summera 2018. Vi på Emerga blickar stolt tillbaka på ett år som på många sätt gått i förnyelsens spår. Vi lanserade Emergalab, en digital plattform för att utveckla arbetet med mänskliga rättigheter och ett rättighetsbaserat arbetssätt. Vi fick förnyat förtroende av och har tecknat ett nytt fyraårigt ramavtal med FRA, EU:s byrå för grundläggande rättigheter, och kommer fortsatt att rapportera om hur grundläggande rättigheter efterlevs i Sverige. I samarbete med Rädda barnen lanserade vi i början av året studien Mellan flykt och framtid om asylsökande ungdomars första tid i Sverige. Resultatet bygger på berättelser från ungdomar själva som vi fick förmånen att följa under ett år, och studien är därmed en milstolpe i vår önskan att fortsatt bidra till ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna. Under året startade vi även Emergapodden för att nå ut med fler positiva exempel på hur vi kan omsätta mänskliga rättigheter i praktiskt arbete. Så passa på att under julhelgerna lyssna på första avsnittet om hur Mölndals stad gjort just detta. Du hittar den där poddar finns!

Utöver detta har vi fortsatt utbilda, utveckla och utvärdera arbetet med mänskliga rättigheter runt om i landet. Är du nyfiken på att läsa mer? Besök gärna vårt nyhetsarkiv https://www.emerga.se/category/nyheter/  Vi ser fram emot ett nytt år, men innan dess lite välförtjänt ledighet.

Gott nytt år!

Önskar vi på Emerga