Mänskliga rättigheter i praktiken

Två goda nyheter

Den senaste tiden har vi på Emerga noterat två goda nyheter med hänvisning till mänskliga rättigheter i Sverige.

Dels har vi noterat att Vara kommun har dömts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Målet rör ett barn som utsatts för risker som andra barn inte utsatts för, genom att skolan bland annat underlåtit att åtgärda bristfälliga ramper. Det är glädjande att diskrimineringslagen både används och också fungerar så som det är tänkt i det här fallet.

Vi har också nöjd konstaterat att JK kommit fram till att alla de personer som funnits med i polisens kringresanderegister, det så kallade romregistret, nu kan söka ersättning. Det var 2013 som det uppdagades via Dagens Nyheter att Skånepolisen fört register över romska personer, vilket resulterade i att ett antal personer stämde svenska staten för etnisk registrering.

De juridiska processerna för att säkerställa skyddet av och tillgången till individers mänskliga rättigheter i Sverige är oerhört viktiga, därför gläds vi åt de här två beskeden.