Mänskliga rättigheter i praktiken

Utbildning inriktning arbete med nationella minoriteter vår 2018

Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter med inriktning mot arbete med nationella minoriteter.

Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, det stöd och den service som varje medborgare har rätt till. Mänskliga rättigheter är också en central del av formulerade värdegrunder och aktuella diskussioner om bl.a. social hållbarhet, jämlikhet och Agenda 2030.

Det kan ibland vara en utmaning att orientera sig bland dessa olika men närbesläktade begrepp och omsätta mänskliga rättigheter till rättighetsbaserat arbete i praktiken. Genom utbildningen kan du öka din förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad det innebär för dig och din kommuns arbete med nationella minoriteter.

Vi vill ge dig ökad kunskap om rättighetsbaserat arbete och verktyg som hjälper dig att arbeta ännu mer rättighetsbaserat i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med nationella minoriteter inom kommunal verksamhet, men även till dig som vill ha ökad kunskap för att kunna starta upp ett sådant arbete. Utbildningen består av en hel- och en halvdag med föreläsningar och övningar. Mellan tillfällena ingår det för deltagarna att genomföra en individuell uppgift och deltagarna erbjuds även handledning. Utbildningen kan även vara ett startskott för sig som vill utöka ditt nätverk med andra i din region som också vill förbättra det rättighetsbaserade arbetet vid sin enhet. Vi uppmuntrar fortsatt erfarenhetsutbyte och kan bidra med uppslag till fortsatta diskussioner.

Tid: den 10 april kl. 09:00 – 15:30 och den 3 maj kl. 13:00 – 16:00

I utbildningen ingår: Föreläsning, workshop, lunch den 10 april samt för-/eftermiddagsfika, utbildningsmaterial, handledning mellan utbildningstillfällena och diplom efter genomförd utbildning.

Anmälan: görs till info@emerga.se senast den 8 mars. Vänligen uppge namn, arbetsplats, ev. allergier och kost, samt faktureringsinformation. Anmälan är bindande.

Kostnad: 4 900 kr.