Mänskliga rättigheter i praktiken

Utbildning med fokus på barn och ungas psykiska hälsa i Härryda

 

Den 6 februari höll Emerga en heldagsutbildning om mänskliga rättigheter kopplat till barns och ungdomars psykiska hälsa i Härryda kommun. Härryda kommun bedriver ett arbete för att kraftsamla för förbättrad psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Förhoppningen med dagen var att stärka detta arbete genom att tillföra kunskap om mänskliga rättigheter och vad det innebär att arbeta med barn och ungas hälsa utifrån ett rättighetsperspektiv. Dagen bestod av föreläsningar, workshops där deltagarna fick testa olika praktiska verktyg att använda i sina verksamheter och diskussioner om hur verksamheterna kan arbeta ännu mer rättighetsbaserat. Ett stort fokus under dagen var även samverkan och deltagarna hade möjlighet att knyta nya kontakter med kollegor från andra förvaltningar, både från kultur och fritidsförvaltning, skolförvaltning, socialförvaltning och primärvård.