Mänskliga rättigheter i praktiken

Utbildning med inriktning mot folkhälsoarbete april/maj -18

​Emerga erbjuder utbildning i mänskliga rättigheter – inriktning mot folkhälsoarbete

Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, stöd och service som varje medborgare har rätt till. Mänskliga rättigheter är också en central del av formulerade värdegrunder och aktuella diskussioner om bl.a. social hållbarhet, jämlikhet och Agenda 2030.

Det kan ibland vara en utmaning att orientera sig bland dessa olika men närbesläktade begrepp och omsätta mänskliga rättigheter till rättighetsbaserat arbete i praktiken. Genom denna utbildning kan du öka din förståelse för vad mänskliga rättigheter är och vad det innebär för dig och din kommuns folkhälsoarbete.

Vi vill ge dig ökad kunskap om rättighetsbaserat arbete och verktyg som hjälper dig att arbeta ännu mer rättighetsbaserat i praktiken. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med folkhälsa inom kommunal verksamhet. Utbildningen består av en hel- och en halvdag med föreläsningar och övningar. Mellan tillfällena ingår det för deltagarna att genomföra en individuell uppgift och deltagarna erbjuds då även handledning. Utbildningen kan även vara ett startskott för dig som vill utöka ditt nätverk med andra i din region som också vill förbättra det rättighetsbaserade arbetet vid sin enhet. Vi uppmuntrar fortsatt erfarenhetsutbyte och kan bidra med uppslag till fortsatta diskussioner.

Tid: den 18 april kl. 09:00 – 15:30 och den 8 maj kl. 13:00 – 16:00

I utbildningen ingår: Föreläsning, workshop, lunch den 18 april samt för/eftermiddagsfika, utbildningsmaterial, handledning mellan utbildningstillfällena och diplom efter genomförd utbildning. Utbildningen hålls i lokaler på Göteborgs Stadsmuseum på Norra Hamngatan 12. Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Anmälan: görs via e-post till info@emerga.se senast den 15 mars, anmälan är bindande. Vänligen uppge namn, arbetsplats, ev. allergier och kost, samt faktureringsinformation.

Kostnad: 4 900 kr