Mänskliga rättigheter i praktiken

Utbildning i MR för chefer och nyckelpersoner i Mölndals Stad

dsc_0293
Foto: Madeleine Bergenkull

Emerga har uppdraget att för Mölndals Stad genomföra en omfattande utbildnings- och processtödinsats inom ramen för projektet FRAMM (för arbete och mångfald i Mölndal) under tidsperioden augusti 2016 – juni 2018. Syftet med projektet FRAMM är att öka organisationens kunskap om hur diskriminering kan förhindras och lika rättigheter och möjligheter kan främjas genom synliggörande och förändring av diskriminerande normer och strukturer.

Uppdraget omfattar kompetensutveckling av chefer, nyckelpersoner och styr- och projektledningsgrupp inom mänskliga rättigheter och implementering av ett rättighetsbaserat arbetssätt inom kommunal verksamhet. Uppdraget omfattar även processtöd under hela uppdragstiden för projektledningsgruppen. Syftet med processtödet är att ge projektgruppen kontinuerlig input och återkoppling innan och efter genomförda utbildningsinsatser för att styra projektet i rätt riktning. Emerga har inom ramen för uppdraget även ansvar för att samordna handledare som stöttar cheferna i förändringsarbete inom ledningsgrupper och enheter.

Utbildningen sker i flera steg via både föreläsningar och interaktiva element så som workshops för att bygga upp och fördjupa kompetensen kring mänskliga rättigheter och hur dessa kan integreras i all kommunal verksamhet (skola, socialtjänst, stadsbyggnad, trafikfrågor, äldreomsorg, osv) och integreras i befintliga styrnings- och ledningsprocesser som finns i kommunen.

Emerga erbjuder konkret kunskap om hur mänskliga rättigheter kan användas för att inte skapa perspektivträngsel i verksamheterna -hur olika begrepp som normkritik, diskriminering, likabehandling osv därmed kan sättas i en korrekt kontext och ramas in med hjälp av mänskliga rättigheter och utgöra ett hanterbart stöd för anställda i Mölndals Stad.

 

Läs mer och följ projektet FRAMM på projektets egen hemsida: http://projektframm.weebly.com/