Mänskliga rättigheter i praktiken

Utvärdering av familjecentrerat arbetssätt i Göteborg

Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet. / Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB

Arbetet med familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt i Göteborg har pågått sedan 2013. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) och samtliga stadsdelsnämnder i Göteborg har sedan 2017 slutit avtal för arbetet. Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté har finansierat en utvärdering av arbetet som genomförts av Emerga med målet att granska och kartlägga processen kring det familjecentrerade arbetssättet. Utvärderingen syftar också till att beskriva framgångsfaktorer och utmaningar för utveckling av arbetssättet i fler delar av Västra Götaland.

 

Läs mer i pressmeddelandet från regionen: http://news.cision.com/se/vastra-gotalandsregionen/r/styrning-och-ledning—utmaningar-for-det-familjecentrerade-arbetssattet-i-goteborg,c2536801