Mänskliga rättigheter i praktiken

Vi som arbetar på Emerga gör det av en anledning.

Vi som arbetar på Emerga gör det av en anledning. Vi tror att en större respekt och efterlevnad av mänskliga rättigheter kommer att leda till ett bättre samhälle. Liksom många andra den senaste månaden har vi med bestörtning försökt att ta in den utsatthet och den bottenlösa förtvivlan hos alla de människor som är på flykt i Europa och till Europa.  Det praktiska människorättsarbetet som sker i flyktingläger, på järnvägsstationer och längs vägar både i krigets närområde och områden långt därifrån kan ibland kännas långt borta från det arbete att integrera ett rättighetsperspektiv i svensk förvaltning som vi arbetar dagligen med. Vår roll är inte att stå på barrikaderna. Vår roll är istället att stödja representanter för svensk förvaltning att tillgodogöra sig den kunskap och kompetens som krävs för att möta behoven med respekt för internationella konventioner om mänskliga rättigheter och att arbetet i sig sker rättighetsbaserat.
Med detta sagt har vi ändå känt att vi behöver göra något mer när nöden och behoven är så påtagliga. I likhet med många andra företag har vi under september månad valt att arbeta en dag gratis och efterskänka den dagen till Rädda Barnen.
Det är relativt enkelt att delta på en demonstration eller skicka iväg ett sms till någon hjälporganisation när nästan alla gör det. Desto svårare är det att hålla uppe engagemanget när flyktingars situation inte längre toppar nyhetssändningarna och därför vill vi utmana varandra och andra företag att inte låta detta bli den enda insatsen.