Mänskliga rättigheter i praktiken

Vi utvecklar arbetet med mänskliga rättigheter i Nepal

Nästa vecka kommer Emerga Research and Consultings senior advisor Elisabeth Abiri att befinna sig i Katmandu, huvudstaden i Nepal för att tillsammans med UNDP i Nepal och företrädare för lokala mänskliga rättighets organisationer arbeta fram en strategi och handlingsplan för hur arbetet med mänskliga rättigheter i landet kan tas vidare. Under veckan kommer Elisabet att leda flera workshops och sedan fungera som fortsatt stöd i arbetet. Nepal har befunnit sig ganska långt framme vad gäller MR arbete, t.ex. har landet lagstiftat om ett tredje kön, samkönade äktenskap osv. men arbetet har på senare år avstannat.

Arbetet sker på uppdrag av UNDP och följer på tidigare uppdrag som Elisabeth Abiri haft i Georgien och Ukraina.