Vi hjälper er att utveckla ert arbete med mänskliga rättigheter.

Här är några av de sätt vi brukar arbeta på:

Vi hjälper er att utveckla ert arbete med mänskliga rättigheter.

Här är några av de sätt vi brukar arbeta på:

Från vad till hur

Rättighetsförsvarare i offentlig sektor

Från vad till hur

Kunskap, metoder, verktyg och coachning – allt i ett program.

Kompetensförsörjning

genom föreläsning, workshop och dialog

Kompetensförsörjning

Vi utbildar för att ge er kunskap om rättighetsbaserat arbete i praktiken.

Modigt ledarskap

för ett jämlikt och rättvist samhälle

Modigt ledarskap

Vi coachar och processleder individer och grupper för att stärka dem i deras arbete.

Utvärdering och analys

Utvärdering och analys

Vi genomför utvärdering för att skapa lärande och förbättra era insatser. 

Metoder och verktyg

för att arbeta rättighetsbaserat

Metoder och verktyg

Testa, utvärdera och återkoppla.

Från vad till hur

Rättighetsförsvarare i offentlig sektor

Kunskap, metoder, verktyg och coachning – allt i ett program.

Kompetensförsörjning

genom föreläsning, workshop och dialog

Vi utbildar för att ge er kunskap om rättighetsbaserat arbete i praktiken.

Modigt ledarskap

för ett jämlikt och rättvist samhälle

Vi coachar och processleder individer och grupper för att stärka dem i deras arbete.

Utvärdering och analys

Vi genomför utvärdering för att skapa lärande och förbättra era insatser. 

Metoder och verktyg

för att arbeta rättighetsbaserat

Testa, utvärdera och återkoppla.

Vi designar alla våra uppdrag tillsammans med er som samarbetspartner, utifrån era behov och förutsättningar.

Hör av er så tittar vi tillsammans på vad vi kan göra för att utveckla er organisation.
Kontakta oss via mail här!

Vi designar alla våra uppdrag tillsammans med er som samarbetspartner, utifrån era behov och förutsättningar.

Hör av er så tittar vi tillsammans på vad vi kan göra för att utveckla er organisation.
Kontakta oss via mail här!

Är du och din organisation redo för att arbeta rättighetsbaserat?

Det kanske är du i din roll som utvecklingsledare, handläggare, lärare eller vårdpersonal som behöver konkreta tips, råd och stöd i ditt dagliga arbete? Vi utgår från dina behov och tar tillsammans fram en plan för att stötta dig i din förändringsprocess.

Är ni fler personer som är involverade i det interna arbetet, ett särskilt projekt eller insats och behöver hjälp med att konkretisera mänskliga rättigheter och hitta vägar för hur ni kan arbeta rättighetsbaserat? Vi utgår ifrån ert befintliga arbete och bygger på goda erfarenheter. Vi ger tips, råd och stöd i arbetets olika delar och finns hela tiden som bollplank. Vi inspirerar, motiverar och utmanar.

Vilka finns offentlig sektor till för?

Vilka ledare behöver vi?

Vilket samhälle vill vi lämna efter oss?

Det ställs allt högre krav på ledare idag. Ledare förväntas vara närvarande, coachande, delegerande, ansvarstagande, omhändertagande och samtidigt fokusera på att hålla budget i balans, arbeta långsiktigt, skapa stabilitet och vara flexibla. Många gånger är uppdragen tydliga och realistiska men långt ifrån alltid.

Dagens samhälle behöver kärleksfulla och modiga ledare som vågar ta ansvar och stå upp för alla de som inte kan föra sin röst. Dagens ledare behöver kunskap om olika målgruppers rättigheter, förutsättningar och behov. Det krävs kunskap om möjligheter att påverka och att göra det lilla extra som får avgörande inverkan på individerna. Vi behöver ledare som kan använda kärlek och rättvisa som en transformerande kraft för att skapa skillnad i samhället. 

Är du och din organisation redo för att arbeta rättighetsbaserat?

Det kanske är du i din roll som utvecklingsledare, handläggare, lärare eller vårdpersonal som behöver konkreta tips, råd och stöd i ditt dagliga arbete? Vi utgår från dina behov och tar tillsammans fram en plan för att stötta dig i din förändringsprocess.

Är ni fler personer som är involverade i det interna arbetet, ett särskilt projekt eller insats och behöver hjälp med att konkretisera mänskliga rättigheter och hitta vägar för hur ni kan arbeta rättighetsbaserat? Vi utgår ifrån ert befintliga arbete och bygger på goda erfarenheter. Vi ger tips, råd och stöd i arbetets olika delar och finns hela tiden som bollplank. Vi inspirerar, motiverar och utmanar.

Vilka finns offentlig sektor till för?

Vilka ledare behöver vi?

Vilket samhälle vill vi lämna efter oss?

Det ställs allt högre krav på ledare idag. Ledare förväntas vara närvarande, coachande, delegerande, ansvarstagande, omhändertagande och samtidigt fokusera på att hålla budget i balans, arbeta långsiktigt, skapa stabilitet och vara flexibla. Många gånger är uppdragen tydliga och realistiska men långt ifrån alltid.

Dagens samhälle behöver kärleksfulla och modiga ledare som vågar ta ansvar och stå upp för alla de som inte kan föra sin röst. Dagens ledare behöver kunskap om olika målgruppers rättigheter, förutsättningar och behov. Det krävs kunskap om möjligheter att påverka och att göra det lilla extra som får avgörande inverkan på individerna. Vi behöver ledare som kan använda kärlek och rättvisa som en transformerande kraft för att skapa skillnad i samhället. 

”When I speak of love I am not speaking of some sentimental and weak response. I am speaking of that force which all of the great religions have seen as the supreme unifying principle of life. Love is somehow the key that unlocks the door which leads to ultimate reality.”

—Dr. King

”When I speak of love I am not speaking of some sentimental and weak response. I am speaking of that force which all of the great religions have seen as the supreme unifying principle of life. Love is somehow the key that unlocks the door which leads to ultimate reality.”

—Dr. King