Mänskliga rättigheter i praktiken

Vi är Sveriges ledande institut inom mänskliga rättigheter. Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar. Vi visar vägen.