Mänskliga rättigheter i praktiken

Mänskliga rättigheter i praktiken

Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.
Där alla människor får samma förutsättningar.
Där ingen lämnas utanför.
Vi visar vägen.

Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.
Där alla människor får samma förutsättningar.
Där ingen lämnas utanför.
Vi visar vägen.

“Mänskliga rättigheter ger ett skelett och struktur för omorganisationen—råg i ryggen att vi tänker rätt utifrån våra värderingar: individen i centrum, att alltid utgå ifrån vilka vi är till för.”

—Utvecklingsstrateg i en kommun

“Rättighetsbaserat arbete ger oss ett gemensamt mål, ett gemensamt språk och en gemensam strävan att ständigt försöka förbättra kvaliteten på våra insatser—både gällande bemötandet och det stöd vi ger till invånare, men också vårt bemötande gentemot varandra.”

—Chef i en kommun

“Mänskliga rättigheter ger ett skelett och struktur för omorganisationen—råg i ryggen att vi tänker rätt utifrån våra värderingar: individen i centrum, att alltid utgå ifrån vilka vi är till för.”

—Utvecklingsstrateg i en kommun

“Rättighetsbaserat arbete ger oss ett gemensamt mål, ett gemensamt språk och en gemensam strävan att ständigt försöka förbättra kvaliteten på våra insatser—både gällande bemötandet och det stöd vi ger till invånare, men också vårt bemötande gentemot varandra.”

—Chef i en kommun

Loading...

Några av våra tidigare uppdrag

Loading...

Några av våra tidigare uppdrag

Kunder och samverkansparter

Kunder och samverkansparter