Vi stödjer er att arbeta med mänskliga rättigheter.

Sedan 2006 har Emerga varit en platform för att sätta ljus på rättighetsbaserat arbete i praktiken hos kommuner, myndigheter och regioner.

Vi stödjer er att arbeta med mänskliga rättigheter.

Sedan 2006 har Emerga varit en platform för att sätta ljus på rättighetsbaserat arbete i praktiken hos kommuner, myndigheter och regioner.

UPPDRAG

200+

inom utvärdering och utveckling av arbete med mänskliga rättingheter

UTBILDADE

1000+

tjänstpersoner inom offentlig verksamhet runt om i Sverige

UPPDRAG

200+

inom utvärdering och utveckling av arbete med mänskliga rättingheter

UTBILDADE

1000+

tjänstpersoner inom offentlig verksamhet runt om i Sverige

Emerga drivs av grundaren Lejla Mundzic. I varje uppdrag samlar vi de bästa experterna inom aktuellt tema/fält för att utmana, fördjupa och skapa förändring på riktigt. Vårt nätverk samlar individer som vill vara med och skapa ett samhälle som vilar på grundläggande värderingar som människors lika värde och som genuint tror att var och en kan skapa skillnad på riktigt! Vi visar vägen.

Varje dag bidrar vi på Emerga till att höja kunskapen om mänskliga rättigheter för att vi vet att ord spelar roll. Vi vet att kunskap är avgörande för att ge alla samma förutsättningar.

Vi har utbildat tusentals tjänstepersoner i hur de kan arbeta med mänskliga rättigheter och vi har coachat, handlett och rådgivit hundratals strateger, verksamhetutvecklare, utredare, handläggare och chefer hur de i sitt dagliga arbete kan arbeta med mänskliga rättigheter.

Vi har skapat nya styrdokument och gett verksamheterna en rättighetsram för att strukturera deras rättighetsbaserade arbete. Vi har utvecklat verktyg, metoder och stöd för alla de som vill utveckla och förbättra sitt arbete och som vill konkretisera hur de arbetar med delaktighet, inkludering och jämlikhet.

Vår vision är ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.

Där alla människor får samma förutsättningar.

Där ingen lämnas utanför.

Vi visar vägen.

Lejla Mundzic
VD och grundare av Emerga

Foto: Anton Engblom

VÅR VD LEJLA HAR ORDET

Jag vet att var och en kan skapa skillnad på riktigt, just precis där vi står och verkar. Jag vet att ord spelar roll, att tankar och idéer får fäste och sprids snabbare än pandemier, att människor från en dag till en annan kan bli varandras fiender. Jag vet att det mest otänkbara som krig och flykt över en natt kan bli ens verkligen och forma resten av livet. Jag vet att det som aldrig skulle hända, det som fanns långt borta, just det blev min vardag.

Ibland säger jag att jag är en produkt av orättvisa, av förtryck och krig sedan årtionden tillbaka. Och det är sant. Och samtidigt är bilden så mycket mer nyanserad. Jag är också en produkt av kärlek, överlevnad och en källa till enorm kraft och vilja att skapa och utveckla. Min bakgrund som flykting och invandrare från Bosnien har präglat min tillvaro och mitt val av studier och arbete. Kanske är det medvetenheten om orättvisan eller medvetenheten om att var och en av oss kan skapa skillnad som är drivkraften. Förmodligen båda. Kanske var det just detta som gav mig drivkraft att som 16-åring skriva boken Inre exil, efter branden på Backaplan som handlar om min flykt och livet efter Backabranden för de överlevnaden. Kanske var det just det som gav mig kraft att sätta mig i SVTs lokaler för att skriva filmmanus om livet på en flyktingförläggning.

Jag valde att utbilda mig inom offentlig förvaltning, (pol. mag) och mänskliga rättigheter för att jag ville förstå strukturer och system som vi rör oss inom, för att jag vet hur viktigt uppdrag varenda lärare, läkare, socialhandläggare och polis har. För att jag vet att det bästa sättet att försvara våra rättigheter är att aldrig ta vår demokrati för given. För att driva förändring på både strukturell och operativ nivå fortbildade jag mig och är idag Professionellt Certifierad Coach (PCC enligt ICF standard) och förändringsledare.

För 15 år sedan, skapade jag Emerga ur en övertygelse att var och en kan bidra till att skapa ett samhälle där alla människor ges samma förutsättningar och möjligheter. Där var och en av oss vet hur vi kan försvarar våra och andras rättigheter och bidra till ett samhälle som är skapat för alla.

Rebecka Arman

Rebecka Arman, PhD, docent, jobbar sedan 2010 som utbildningsledare, lärare och forskare vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon har ett tidigare yrke som sjuksköterska. Rebeckas nuvarande forskning handlar om ledarskap och organisationsutveckling särskilt inom området HR, både i privat och offentlig sektor. Hon undervisar om ledarskap, team-utveckling och kommunikation. Hon föredrar upplevelsebaserat lärande och att skapa utrymme för att lära av andras erfarenheter. Sedan 2009 övar hon mindfulness och meditation dagligen för att minska stress, öka sin medvetenhet, medkänsla och underlätta problemlösning. Hon är utbildad mindfulness-instruktör och ordinerad lekman inom zen.