Project Description

Tillbaka

Att integrera rättighetsbärare i olika beslutsprocesser

Att integrera rättighetsbärare i olika beslutsprocesser

Respondere, ett projekt som handlar om att integrera rättighetsbäraren i olika beslutsprocesser och stärka deras egenmakt.

UPPDRAGSGIVARE: SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÄLV & KUST, FINSAM OCH INSJÖRIKET
UPPDRAGSPERIOD: VÅREN 2020

SYFTE

Att hitta metoder för att utforma service och tjänster som utgår ifrån verkliga behov hos rättighetsbärare. Att undersöka och få en fördjupad förståelse för hur rättighets- bärares egenmakt kan stärkas.

VAD LEDDE SAMARBETET TILL?

En rättighetsbaserad metod som kan användas i arbetet med delaktighet och inkludering samt en forskningsrapport kring hur rättighetsbaserat arbete kan utvecklas i en verksamhet.

OM PROJEKTET

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft (Finsam). Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån lokala förutsättningar och behov. Samordningsförbundens upp- gift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbundet Älv och Kust, Finsam och Insjöriket fick 2019 medel från Europeriska social- fonden för att i samverkan genomföra projektet Respondere. Syftet med Respondere har varit att ut- veckla och förbättra förbundens verksamhet med målet att öka andelen övergångar till arbete och studier för unga vuxna som lever med funktionsnedsättningar.

tillbaka till alla uppdrag