Rättighetsperspektiv i styrning och ledning

Rättighetsperspektiv i styrning och ledning

SYFTE

Att kompetensutveckla, coacha och handleda samtliga chefer och ett femtiotal nyckelpersoner inom Mölndal stad att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Syftet var att koppla rättighetsbaserat arbete till olika förvaltning och hitta konkreta kopplingar och ingångar för varje förvaltning att arbeta med mänskliga rättigheter i vardagen.

VAD LEDDE SAMARBETET TILL

Att kompetensutveckla, coacha och handleda samtliga chefer och ett femtiotal nyckelpersoner inom Mölndal stad att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Syftet var att koppla rättighetsbaserat arbete till olika förvaltning och hitta konkreta kopplingar och ingångar för varje förvaltning att arbeta med mänskliga rättigheter i vardagen.

Under hela 2016 och 2017 pågick Esf finansierade projektet FRAMM i Mölndals kommun. Projektet FRAMM hade två syften. Det ena var att öka kompetensen om mänskliga rättigheter hos samtliga 230 chefer och 90 nyckelpersoner och det andra är att genom handledning identifiera utvecklingsområden som varje arbetsplats kunde utgå ifrån i arbetet med att integrera mänskliga rättigheter i hela verksamheten. Emerga hade i uppdrag att både utbilda och handleda samtliga chefer och nyckelpersoner i att arbeta rättighetsbaserat. Utbildningsinsatsen genomfördes under sammanlagt 3 dagar utspridda över ett antal månader och innehållet fokuserade främst på icke diskriminering, normer och fördomar, makt och härskartekniker samt rättighetsbaserat arbete i praktiken.
Handledningen och coachningen pågick under ett helt år. Under workshopsliknande former handledde vi samtliga ledningsgrupper 4 gånger under året och coachade enskilda ledare individuellt och mindre grupper. Syftet med handledningen var att identifiera redan pågående insatser inom varje förvaltning, lyfta fram framgångsfaktorer och bygga in mänskliga rättigheter i det arbetet.