I januari presenterade Emerga vår förstudie för Myndigheten för delaktighet (MFD). Emerga fick i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden: 1) inom HR/personal; 2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster; 3) i […]

Företag och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Under våren 2017 förstärks Emergas team av vår praktikant Cornelia Gustafsson. Cornelia har en pol. kand i statsvetenskap och läser nu sin sista termin på masterprogrammet i offentlig förvaltning med inriktning policyanalys på Göteborgs Universitet. – Varför sökte du praktik hos Emerga? – Mitt intresse för utvärdering och verksamhetsutveckling inom den […]

Vi välkomnar Cornelia som praktikant hos oss under våren  I veckan avslutade vi vårt uppdrag för Ifous som vi arbetat med under tre år, som följeforskare i deras FoU-program Digitalisering i skolan. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Vi deltog på avslutningskonferensen 16 januari […]

Avslutningskonferens för Ifous FoU-program Digitalisering i skolan


  På Emerga startar vi upp det nya året med att avsluta flera större projekt som löpt under ett antal år. Under januari och februari månad sammanställer vi vår följeforskning i ett treårigt projekt för Ifous, där vi bland mycket annat fokuserat på vilka spår som finns kvar i de […]

Taggade på 2017


  Emerga har sedan sommaren 2016 ett samarbete med Rädda Barnen i en pilotsudie om ensamkommande barns upplevelse av sin första tid i Sverige. Bakgrunden är att hösten 2015 fick Emerga i uppdrag av EU: s byrå för mänskliga rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) att månatligen rapportera om migrationssituationen i […]

Emerga samarbetar med Rädda Barnen  Emergas seminarium ”Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter”  var fullsatt på MR-dagarna och blev ett av de tio mest klickade programpunkterna på hemsidan. Vi samtalade om konsekvenserna av att (inte) tala om mänskliga rättigheter tillsammans med panelen som tillslut bestod av: Maria Johansson från […]

Fullsatt seminarium på MR-dagarna!


Vi på Emerga förbereder oss för MR-dagarna på Malmö Live den 17 – 19 november genom grundlig genomgång av programmet! Emerga arrangerar programpunkt 13 på torsdagen den 17: e, 13:00 – 14:30 på High Live 2 Att kalla det nåt annat? Konsekvenser av att (inte) prata mänskliga rättigheter I Sverige […]

Emerga på mänskliga rättighetsdagarna


”Den 31 december 2018 har Mölndal stad ökat sina kunskaper i mänskliga rättigheter och om hur vi i vardagen kan arbeta med icke-diskriminering, tillgänglighet, deltagande och bemötande”     Mölndals Stad bedriver projektet FRAMM – för arbete och mångfald i Mölndals Stad, vilket egentligen inte är ett projekt utan en […]

Projektet FRAMM i Mölndals Stad