• goteborg

    "Emerga har varit ett stort stöd genom hela projektet. Det finns en gedigen kompetens inom olika områden vilket har varit ovärderligt för mig som projektledare. " Jan Hellnevi, Chef Alingsås polisen.

  • vrbas1

    "Jag tycker att samarbetet med Emerga fungerat mycket bra. Att få utomstående ögon på projektet redan i tidigt skede var till stor nytta. Ni lägger stort fokus på användarens/kundens perspektiv vilket jag tror blir allt viktigare när vi ser att det är något många organisationer tenderar att glömma bort. " Sandra Norberg, Västsvenska Handelskammaren

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.

Våra uppdrag

Vår projektportfölj innehåller uppdrag för myndigheter och företag i Sverige såväl som internationellt.


Nyheter

Emerga firar 10 år

I september 2016 är det tio år sedan Emerga bildades av Lejla Mundzic. Det är en fantastisk resa som företaget har genomfört. Från att ha startats som en enskild firma är Emerga idag ett aktiebolag med ett tiotal konsulter. Emerga är också idag ett av de ledande företagen i Norden

Allvarligt läge för romers mänskliga rättigheter

Kommissionen mot antiziganism presenterade den 20 juni sitt slutbetänkande. I rapporten konstateras att det fortfarande pågår omfattande diskriminering av romer i vårt samhälle och att det görs för lite för att förändra detta. Det saknas fortfarande både styrning, kontinuitet och uppföljning av hur Sverige lever upp till sina åtaganden att

Emerga tecknar ramavtal med Skolverket

Emerga har återigen vunnit ett tvåårigt ramavtal med Skolverket avseende utvärderings- och analystjänster. Vi har under de senaste 5 år, genomfört mer 20 olika utvärderingsuppdrag kring allt från entreprenörskap i skolan till digitalisering och elevers gymnasieval. Vi ser verkligen framemot ett fortsatt samarbete med Skolverket. Vi är övertygade om att

Några av våra kunder

Kontakta oss

Parkgatan 15 :: SE-411 24 Göteborg

+46 (0)736 170269

info@emerga.se

Kort om Emerga

Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Med utbildning, utvärdering och processtöd vill vi bidra till ett samhälle där mänskliga rättigheter tas på allvar.