Emerga välkomnar varmt tre nya konsulter till vårt team den här hösten. Camilla Ingemarson kommer närmast från psykiatrin där hon arbetat som kurator och började sin nya tjänst som konsult på Emerga i augusti. Cornelia Gustafsson som har gjort sin praktik hos oss på Emerga efter masterutbildning i offentlig […]

Emerga välkomnar tre nya konsulter till vårt team


Den senaste tiden har vi på Emerga noterat två goda nyheter med hänvisning till mänskliga rättigheter i Sverige. Dels har vi noterat att Vara kommun har dömts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Målet rör ett barn som utsatts för risker som andra barn inte utsatts för, genom att […]

Två goda nyheterÄr du intresserad av mänskliga rättigheter? Har du läst statsvetenskap, offentlig förvaltning eller mänskliga rättigheter? Emerga hjälper offentlig sektor, företag och organisationer att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. På Emerga får du som praktikant möjlighet att arbeta med och utveckla din kunskap och dina kompetenser. Vi är ett konsultföretag […]

Nu är det dags att söka praktik hos oss!I januari presenterade Emerga vår förstudie för Myndigheten för delaktighet (MFD). Emerga fick i uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) att genomföra en förstudie om hur företag av olika storlek arbetar med/utvecklar sitt arbete med funktionsnedsättningsfrågor inom tre områden: 1) inom HR/personal; 2) inom utveckling/vidareutveckling av varor och tjänster; 3) i […]

Företag och mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningUnder våren 2017 förstärks Emergas team av vår praktikant Cornelia Gustafsson. Cornelia har en pol. kand i statsvetenskap och läser nu sin sista termin på masterprogrammet i offentlig förvaltning med inriktning policyanalys på Göteborgs Universitet. – Varför sökte du praktik hos Emerga? – Mitt intresse för utvärdering och verksamhetsutveckling inom den […]

Vi välkomnar Cornelia som praktikant hos oss under våren


  I veckan avslutade vi vårt uppdrag för Ifous som vi arbetat med under tre år, som följeforskare i deras FoU-program Digitalisering i skolan. FoU-programmet Digitalisering i skolan pågick januari 2014 till och med december 2016 och inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg. Vi deltog på avslutningskonferensen 16 januari […]

Avslutningskonferens för Ifous FoU-program Digitalisering i skolan


  På Emerga startar vi upp det nya året med att avsluta flera större projekt som löpt under ett antal år. Under januari och februari månad sammanställer vi vår följeforskning i ett treårigt projekt för Ifous, där vi bland mycket annat fokuserat på vilka spår som finns kvar i de […]

Taggade på 2017