Emerga lanserar Emergapodden! Första avsnittet är ute nu och finns där poddar finns. Emergapodden handlar om mänskliga rättigheter. Vår VD Lejla Mundzic samtalar med kunder och samarbetspartners om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt. I första avsnittet av Emergapodden samtalar Emergas VD Lejla Mundzic med Tove Örjansdotter, folkhälsosamordnare och Katrin Ceesay, […]

Emergapodden ute nu!


Familjecentralerna omfattar samtliga aktörer i samhället som kommer i kontakt med invånarna, de fungerar som ett nav i det förebyggande och hälso-främjande arbetet. / Lejla Mundzic, VD på Emerga Research & Consulting AB Arbetet med familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt i Göteborg har pågått sedan 2013. Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd (HSNG) […]

Utvärdering av familjecentrerat arbetssätt i Göteborg


Vi på Emerga Research and Consulting har genom ett flertal studier sedan år 2015 samlat in kunskap om hur Sverige tillgodoser grundläggande rättigheter för ensamkommande barnen och ungdomar som sökt asyl i Sverige. Dessa studier har gjorts på uppdrag från EU:s byrå för grundläggande rättigheter (Fundamental Rights Agency, FRA) och […]

Frukostseminarium: ensamkommande barns rättigheterVi fortsätter att växa och knyta fler och nya kompetenta medarbetare till oss. Vi har nu fått den stora förmånen att välkomna Lisa Rudolfsson till Emerga-teamet. Lisa började arbeta på Emerga i april 2018. Hon är filosofie doktor i psykologi och har under de senaste åren arbetat som universitetslektor vid […]

Emerga växer så det knakar. Välkommen Lisa!


Hjo kommun har fått medel från Skolverket för att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Två skolor i Hjo har under våren inlett ett långsiktigt arbete med att utveckla kamratskapande rastaktiviteter som ska bidra till trygghet och studiero. Emerga  har fått i uppdrag att utvärdera insatsen samt leda tre workshops i syfte […]

Hälsofrämjande skolutveckling i Hjo


Emergas senior advisor, Elisabeth Abiri, har av statsrådet Bah Kuhnke förordnats till expert i en referensgrupp till utredningen om inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Abiris uppdrag går ut på att bidra med kunskap och erfarenhet till utredaren, Lise Bergh. I referensgruppen deltar även Hans Ytterberg, generaldirektör för […]

Elisabeth Abiri förordnad till expert i utredningen om MR-institutionEmerga är med på CSR FORUM – INTEGRATION OCH KLIMAT Konferensen CSR Forum den 18 april ger dig färdigheter för att gå från ord till handling i två av våra viktigaste utmaningar, integration och klimat. Här får du kunskap och inspiration till att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Från Emerga […]

Emerga på CSR Forum 2018


Emerga Research & Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom mänskliga rättigheter. Vi hjälper företag, organisationer och offentlig sektor att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vi gör det med utbildning, forskning, handledning, processtöd, utvärdering och utredningar. Vi är en grupp konsulter med olika bakgrund och expertisområden som tillsammans arbetar […]

Praktikplats finnes för HT 2018! Kommunikation / media


I mitten av mars släppte Bris sin årsrapport för 2017. Rapporten har sin utgångspunkt i Sveriges åtagande om varje barns rätt till hälsa enligt barnkonventionen och visar att den psykiska ohälsan bland barn fortsätter öka. För att bryta den negativa trenden behövs en rad förebyggande insatser inom områdena för skola, […]

Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att öka