Emergas senior advisor, Elisabeth Abiri, har av statsrådet Bah Kuhnke förordnats till expert i en referensgrupp till utredningen om inrättande av en nationell institution för mänskliga rättigheter. Abiris uppdrag går ut på att bidra med kunskap och erfarenhet till utredaren, Lise Bergh. I referensgruppen deltar även Hans Ytterberg, generaldirektör för […]

Elisabeth Abiri förordnad till expert i utredningen om MR-institution


Emerga är med på CSR FORUM – INTEGRATION OCH KLIMAT Konferensen CSR Forum den 18 april ger dig färdigheter för att gå från ord till handling i två av våra viktigaste utmaningar, integration och klimat. Här får du kunskap och inspiration till att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Från Emerga […]

Emerga på CSR Forum 2018


Emerga Research & Consulting är ett konsultföretag med spetskompetens inom mänskliga rättigheter. Vi hjälper företag, organisationer och offentlig sektor att arbeta med mänskliga rättigheter i praktiken. Vi gör det med utbildning, forskning, handledning, processtöd, utvärdering och utredningar. Vi är en grupp konsulter med olika bakgrund och expertisområden som tillsammans arbetar […]

Praktikplats finnes för HT 2018! Kommunikation / mediaI mitten av mars släppte Bris sin årsrapport för 2017. Rapporten har sin utgångspunkt i Sveriges åtagande om varje barns rätt till hälsa enligt barnkonventionen och visar att den psykiska ohälsan bland barn fortsätter öka. För att bryta den negativa trenden behövs en rad förebyggande insatser inom områdena för skola, […]

Psykisk ohälsa bland barn fortsätter att ökaVi på Emerga har tillsammans med Rädda Barnen precis lanserat en rapport som handlar om ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och deras första tid i Sverige. Rapporten bygger på vårt samarbete med en grupp ungdomar som vi fick förmånen att följa under ett år. Det är deras berättelser och också […]

Ny rapport! Mellan flykt och framtidI Göteborgs-Posten den 7 mars 2018 kunde man läsa om iPad-satsningen i Angered i Göteborg, i vilken Emerga varit följeforskare. Detta är ett av de många uppdrag vi har inom skolutvecklingsområdet, som rör t.ex. digitalisering i skolan och inkluderande lärmiljöer med flera ämnen. Citat från artikeln: ”I Angered använder man […]

Följeforskning om iPadsatsningen i Angered i Göteborg


Emerga har förnyat ett tvåårigt ramavtal med Skolverket avseende utvärderings- och analystjänster. Vi har under de senaste sju åren genomfört mer än 20 olika utvärderingsuppdrag kring allt från entreprenörskap i skolan till digitalisering och elevers gymnasieval. Vi ser verkligen framemot ett fortsatt samarbete med Skolverket. Vi är övertygade om att […]

Emerga har fått förnyat ramavtal med Skolverket


Emerga bjuder in till utbildning i mänskliga rättigheter med inriktning mot arbete med nationella minoriteter. Mänskliga rättigheter är idag ett vedertaget begrepp inom svensk offentlig förvaltning och är en viktig del av kommunernas uppdrag bl.a. i deras arbete med den vård, det stöd och den service som varje medborgare har […]

Utbildning inriktning arbete med nationella minoriteter vår 2018